Get ENERGIZED is een serie behandelingen om jezelf weer even goed op de rails te krijgen.
Door de vele indrukken van overdag, door oud zeer, oude patronen en door blokkades die je hebt opgebouwd
in de loop der jaren ben je vaak niet meer helemaal in balans en op je innerlijk vuurtje aangesloten.
Get ENERGIZED zorgt ervoor, door het weer in balans brengen van je energieveld, dat je op een
dieper bewustzijnsniveau blokkades oplost en duidelijker voor ogen krijgt wie je bent en wat je wilt.

tarief: € 70,=